Kovy / hliník
Opravdu máme i kontejner na kovy?

Kontejner na kovy? Opravdu existuje? 

Ano, opravdu máme i kontejner na kovy.

A poznáte ho podle jeho šedé barvy.

Poslední dobou ho na ulici spatříte stále častěji. Má šedou barvu a slouží především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu.

Aktuálně je v ČR více než 6 tisíc těchto kontejnerů. Avšak hlavním místem pro sběr většiny kovových odpadů stále zůstávají sběrné dvory a výkupny druhotných surovin, kde za ně dostanete i peníze. Někde je sběr kovů řešen i formou vyhlášených svozů "železná neděle". 

A které recyklační symboly patří drobným kovům?

Co vhodit můžeme:

 • plechovky od nápojů a konzerv
 • kovové tuby
 • alobal
 • kovové zátky
 • hřebíky, šroubky, kancelářské sponky
 • a další drobné kovové odpady

Do sběrného dvora lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady.

 • trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty
 • Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

Co vhodit NEmůžeme:

 • plechovky od barev a jiných nebezpečných látek
 • tlakové nádoby
 • domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů 
 • těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtu
 • Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích. 

U nás ve škole

naleznete popelnici na drobné kovy v hale školy, vytvořili ji pro vás žáci 8. třídy. Až se popelnice plně naplní, bude odvezena do sběrného dvora.

 Za peníze získané ze sběru této suroviny bychom rádi vytvořili novou výukovo-relaxační zónu pro žáky, rodiče i přátele školy, která se bude nacházet blízko školního sadu. 


zdroj informací: www.jaktridit.cz