Žárovky
A kam třídím žárovky?

Kam s vysloužilou žárovkou? 

Mohu ji také vhodit do nějakého speciálního kontejneru? 


Samozřejmě, že ano.
A ne jen tak do ledajakého. 

Když nám zářivka doslouží, je potřeba zajistit její recyklaci. Ekologickým zpracováním získáme nejen cenné druhotné suroviny, ale také omezíme únik toxických látek do okolního prostředí. Recyklací lze získat a znovu použít až 95% materiálů, ze kterých jsou vyrobené - zejména sklo, plasty, kovy a rtuť.

Žárovky odevzdávejte do speciální sběrné nádoby, kterou naleznete v hale školy. 

Vhodit sem můžeme: 

  • lineární zářivky
  • kompaktní zářivky (= úsporné žárovky)
  • výbojky 
  • LED žárovky

Vhodit sem NEmůžeme: 

  • běžné, reflektorové a halogenové žárovky - ty je možné vyhodit do směsného odpadu, neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují ekologické riziko a dle legislativy jsou z povinnosti zpětného odběru vyňaty


zdroj informací: www.ekolamp.cz