Baterie
Kam patří baterie?

Proč je důležité třídit baterie? 


Tříděním baterií chráníte životní prostředí
a dáváte jim šanci na nový život!

     Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. 

   Když ale uděláte pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. 

     Díky recyklaci vzniká proces, jehož prostřednictvím jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.  A to je přeci fajn, že? 


Ve škole

máme na baterie speciální nádobu na 1. i na 2. stupni. 

Díky sběru této suroviny se nám na portálu www.recyklohrani.cz 

sčítají body, které později vyměníme za skvělé odměny.   


Doma 

Pokud se Vám doma hromadí baterie a nechcete s každou hned běhat do naší sběrné nádoby, doporučuji zdarma objednat z ecobat.cz domácí sběrnou nádobu Ecocheese https://www.ecocheese.cz/zdarma-objednat-ecocheese. Baterie budete mít bezpečně uložené a přinesete je, až bude nádoba plná.   


zdroj informací: www.ecobat.cz