Co to je EKOškola?
To jsme my... Škola, která se snaží žít udržitelně a hlavně s láskou k naší planetě Zemi.

Ekoškola (Eco-Schools) je program mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly (ekotým), vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody.