EKOškola POVRLY

Přidej se k nám i TY 

Dárečky a tradice

Celý rok pilně a zcela dobrovolně pomáhají s chodem Ekoškoly, tak si jedno odpoledne za odměnu vyzkoušeli naše nejznámější vánoční zvyky a tradice. Krájelo se jablíčko, lilo se olovo, pouštěly se lodičky a další. Moc jsme si společné odpoledne užili. 

Děkujeme všem žákům v Ekokroužku. N+M


Vánoční strom pro zvířátka

 S ohledem na naše témata nesmíme v zimě zapomínat ani na zvířátka, a tak jako každý rok členové Ekokroužku vyráběli vánoční zelenino-ovocné ozdoby. Společně s menšími dětmi jsme je pak navěsili na vybraný strom v okolí obce. Výběr stromku byl náročný, protože musel splnit celou řadu podmínek jako např. být dobře přístupný, nebýt u silnice či kolejí, kde by se zvěři či lidem mohlo něco stát, muselo se jednat o nižší stromek a další. Doufáme, že bude zvířátkům chutnat a zima pro ně bude o malý kousek veselejší.


Šetříme a monitorujeme

 Vzhledem k cenám energií a tepla bylo potřeba nainstalovat do všech učeben teploměry a 2x denně (vždy ráno a v poledne) sledovat změny teploty ve třídách a zapisovat je do tabulky. Teploty jsme v předešlém roce příliš nekontrolovaly, tak přišel čas na zlepšení. Po měsíci sledování jsme uspořádali schůzku pedagogů i zvlášť Ekotýmáků, na které jsme si řekli, jak bude v dalších měsících při kontrolách postupovat, kde jsme udělali chyby a kde je potřeba se zlepšit. Úspora energií a tepla je pro nás v dnešní době velice důležitá. Pan učitel Kovář vzal monitorování teploty do svých rukou a povýšil ho na vyšší úroveň.


Pečeme vánočky

 Na schůzce Ekotýmu padl návrh na pečení tradiční vánočky či zdravého cukroví, když máme to téma o jídle. Nebyli jsme proti, a tak jsme společně vymysleli tandemovou výuku přírodopisných praktik a časopisu v rámci odpolední výuky. V přírodopise spolu se žáky a zároveň Ekotýmáky probíráme kvasinky a jejich využití a na časopise se seznamují s tvorbou reportáží, naučných videí a využíváním různých aplikací a programů. Domluvili jsme se tedy na jednotlivých surovinách a dali se do pečení. Výuka proběhla na jedničku a my jsme se dozvěděli něco o kvašení a průmyslovém využití kvasinek. Vánočky se samozřejmě povedly. Všichni jsme si druhý den ráno pochutnali a ušetřili rodičům námahu s přípravou školní svačiny.


Vánoční výzdoba v hale

 V neposlední řadě bylo v závěru listopadu potřeba nazdobit vánoční stromeček v naší školní hale, která je hlavní křižovatkou všech žáků, rodičů a zaměstnanců školy. Vánoční stromeček vnesl do naší školy toho správného ducha vánočních svátků a my se velice těšíme na to, jak školní parlament ohodnotí bohatou vánoční výzdobu jednotlivých kmenových tříd.

Více foto zde.


Spolupráce s knihovnou


Jako každý rok i letos jsme obdrželi z knihovny staré a vyřazené knihy, které si žáci naší školy mohli odnést domů, pokud se jim líbily. Ty knihy, které nám v hale školy po týdnu zůstaly v krabicích, byly ekologicky a šetrně zlikvidovány členy našeho Ekokroužku. Bylo nutné vytřídit plastový obal knihy, vazbu a papírové stránky. Práce bylo dost, ale za 14 dní se to stihlo. Papír využije škola do sběru a věříme, že i z plastových obalů vznikne něco nového a udržitelného.


Listování

V závěru měsíce října a první poloviny listopadu, kdy jsme již měli sesbíraná jablka a ořechy, přišlo na řadu hrabání listí na školním pozemku. Víme, že listí ořešáků královských se rozkládá při kompostování déle, než se rozkládají jiné druhy listí, a proto většinu listí z ořešáků necháváme na hromadách na pozemku školy. Tyto hromady pak mohou sloužit jako místo pro přezimování ježků. Pokud byste i tak chtěli použít listy ořešáků na kompost, radíme smíchat 1 díl listovky z ořešáku se 3 díly jiného druhu listí. A kdo neznáte listovku, tak se alespoň něčemu při čtení naučíte. Listovka je zemina, která vzniká rozkladem listí. Tato zemina je zahrádkáři hojně využívána k pokrytí půdy v okolí rostlin, kde zadržuje vláhu a braní růstu plevele.


Nejnápaditější dýně

Během podzimních prázdnin naši žáci dlabali dýně na školní soutěž. S dýněmi si opravdu pohráli a výsledek si můžete prohlédnout před hlavním vchodem školy. 

Dýně jsou opravdu úchvatné. 

A víte, která vyhrála? 

Noooo.... Na prvním místě se umístil Tobiáš Kupka z 1.A se svojí Velrybou, na druhém místě stanula Valerie a Alexandra Kovalovi a jejich Sežraná mandarinka a na třetím místě se umístila Elizabeth Fišerová a její Vlasatice dýňová

Velice všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme. 

Vyhlášení prezentovaly naše Ekotýmačky Karolína Benzlová a Aneta Škodová. 

Všem děkujeme za účast a pomoc.

Více fotek zde.
Podzimní tvoření

Spolupráce EKOkroužku, družiny a školky

Svícny z listů

Ve spolupráci s EKOkroužkem si děti z dolního oddělení školní družiny a školky vyrobily podzimní svícny z listů a sklenic. Členové EKOkroužku dětem ochotně radili i pomáhali. Samozřejmostí pro ně byl závěrečný školky úklid a jeho organizace.EKOkroužek pokračuje dál 

Stejně jako loňský školní rok i letos jsme se rozhodli, že budeme jednou týdně upevňovat aktivity naší Ekoškoly prostřednictvím Ekokroužku.

Ekokroužek se koná každou středu od 14.00 do 15.00. Jeho členové se zapojují do rozličných akcí v průběhu celého roku a snaží se naši Ekoškolu posouvat dál. Ekokroužek byl zahájen v říjnu a už nyní je za námi vidět kus práce. Žáci posbírali spadané ovoce a zužitkovali ho při pečení jablečného štrúdlu. Využili jsme i sběr ořechů, abychom dodali našemu pečení přidanou hodnotu. Celá akce se vydařila a štrúdl všem moc chutnal.

Další aktivitou bude výroba podzimní dekorace s družinou.

Připojte se k nám. Užijete si spoustu zábavy.Sběr žaludů

Blíží se nám mezinárodní den stromů a při té příležitosti nás oslovil pan revírník Ivan Málek, zda mu pomůžeme se sběrem žaludů, které budou použity jako nové sazeničky.

Je potřeba, aby žalud neměl dírku a nebyl prasklý. Předávejte nejlépe v papírové tašce paní učitelce Kubíčkové.Ztratil se nám králíček Dárek

Neviděl jsi ho náhodou?

Během víkendu se nám ztratil strakatý beraní králíček Dárek. Pokud bys ho někde zahlédl, dej to prosím vědět paní učitelce Strnadové.

Zatím jeho králíkárna zůstane prázdná, doufáme, že se k nám brzy vrátí. EKOtým vyhlašuje soutěže

zúčastnit se může každý, odměna je jistá  


1) Soutěž o nejlepšího sběrače papíru a baterií

Této soutěže se účastní každý sám za sebe a zároveň se to počítá do celkového součtu třídy. Cílem je přinést do školy co nejvíce vytříděného papíru a baterií. Na konci června pak proběhne vyhlášení výsledků o nejlepšího sběrače z řad jednotlivců a nejlepší sběračskou třídu. 


2) Soutěž o nejlepší třídiče školy

Tato soutěž bude probíhat celý rok. EKOtým náhodně 1x měsíčně provede kontrolu třídění odpadu ve třídách a udělí za ně patřičné body. Na na konci června pak vyhlásí nejlepší třídiče roku. Nezapomeňte, že třídíme papír, plast, nápojové kartony a hliník. 


3) Soutěž - jsem EKO

Tato soutěž je velmi speciální. Necháváme volný prostor třídám, aby si vymyslely svůj vlastní cíl ke zlepšení našeho životního prostředí. Tento cíl by měly v průběhu roku naplnit a inspirovat tak svým chováním ostatní kolem sebe. Jsem velmi zvědavé, s čím třídy přijdou. 


A kdo ke své práci potřebuje řádnou motivaci, tak neleňte, odměna za každou soutěž je jistá!Povrlská šlapka 

I letos se konala každoroční akce Povrlská šlapka. EKOtým u toho nemohl chybět a opět se vás snažil trošku potrápit a zároveň proškolit v třídění odpadu. 

Doufáme, že se vám naše stanoviště líbilo a třídění vám nedělalo moc velké potíže. Nábor do EKOtýmu

EKOtým se nám oproti loňskému školnímu roku velice rozrostl a proměnil. Z řad žáků do něj v současné době dochází 17 EKOušů. Což nás opravdu těší. Jsme moc rády, že Vám není jedno, jak to kolem nás vypadá, že pomáháte a zajímáte se.

Pokud bys měl i ty zájem přidat se k EKOtýmu, nebo se spolupodílet na přípravě nějaké akce, tak neváhej a kontaktuj paní učitelku Strnadovou, nebo paní učitelku Müllerovou.

EKOkroužek 

Bude probíhat každou středu 14:00 - 15:00 

Kdo chcete, přihlaste se nám. 

Budete se pravidelně spolupodílet na chodu naší EKOškoly, pomáhat s přípravou různých akcí a starat se o školní pozemek. Co nás tento rok čeká? 

Zde je plán naší EKOškoly na tento rok. Podívej se sám... 
Vítáme vás v novém školní roce 

2022/2023


KRÁSNÉ PRÁZDNINY


NEPZ

Naší školu navštívil po několika letech Milan Jeglík a Zuzka Koloušková z organizace NEPZ. Žáci se dozvěděli aktuální informace o projektu Green Life - chráněná rezervace na Sumatře, výchovně vzdělávacím středisku Tygřího domu u vesnice Batu Katak a projektu Blue Life, který se zabývá ochranou oceánů. Žáci byli konfrontováni s realitou, různými pohledy, byť i kontroverzními, na témata jako je ochrana zvířat, jejich chov, zoologické zahrady či cirkusy.


Vyrážíme do Štětí!

Ve středu 1. 6. se naši vybraní Ekotýmáci vydali na cestu směr Štětí. Těšili jsme se na letošní druhé setkání s naší partnerskou Ekoškolou ZŠ T. G. M. Štětí. Ekotýmáci si zasoutěžili, zahráli si přehazku, vrátili se v čase a vyzkoušeli si různé retro aktivity jako např. přebíranou, házení čéček, cvrnkání kuliček a další. V další části ekobloku jsme mikroskopovali vybrané druhy plísní v místní přírodopisné učebně. Na společné cestě do centrální jídelny jsme si prohlédli i centrum města. Závěr dne jsme se zmrzlinou v břiše úspěšně uzavřeli společnou fotkou a vydali se zpět směr Povrly. Odvezli jsme si za ten jeden den celou řadu zážitků. 

Děkujeme Ekotýmu ze Štětí a těšíme se, že se v novém školním roce opět uvidíme.

Veřejné hlasování projektu Komenský

Krásný den všem,

jistě víte, že jsme se zapojili do projektu Komenský 2020. Naším cílem bylo malbou vylepšit nevzhledně vypadající zeď pod naší školou. Žáci, vedení obce, odborníci z řad rodičů a učitelé nad tím strávili spoustu svého času, takže pojďme naši školu podpořit. 

Nyní je čas hlasovat. Hlasování bylo odstartováno. Děkujeme za sdílení. Hlasovat může každý, kdo nás chce podpořit - rodiče, příbuzní, kamarádi, přátelé, obyvatelé celé ČR i celého světa. 

Děkujeme za každý hlas a podporu našich žáků. Rozhodně je to motivuje k dalším projektům do budoucna, a to teď po posledních letech potřebují nejvíce.


https://komensky2020.cz/menime-povrly-k-lepsimu/


Zlepšujeme životní prostředí

Díky svým žákům a obyvatelům obce Povrly se Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,20 t. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 2,35 tun. Stejné množství CO2 pohltí jeden zdravý smrk.

Nebylo nutné vytěžit 117,25 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 5krát.

Došlo také k úspoře 1 207,03 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1208krát.

Podařilo se recyklovat 115,14 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 5 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 4,06 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 722 1€ mincí, nebo 4,92 kg hliníku, který by stačil na výrobu 329 plechovek o objemu 0,33 l.


EKOsetkání

Přijela k nám EKOškola ze Štětí

Prožili skvělý den. Přijeli za námi totiž EKOtýmáci z naší partnerské školy ZŠ T. G. M. Štětí. 

Mezinárodní den Ekoškol nám na podzim sice nevyšel, ale my jsme domluvili náhradní termín. Den jsme si užili i přes zpožděný a ujetý vlak, zapomenuté věci, kolapsový stav v jídelně a kávu se solí. Naši žáci si přichystali tematická stanoviště, která se týkala oblastí programu EKOškola a také našeho letošního tématu - BIODIVERZITA.

Vzhledem k tomu, že přijela fajn parta EKOtýmáků, tak šlo vše jako po másle. Našim hostům se líbila nejen celá akce ale i naše škola, což nás moc potěšilo. Byla to pro nás parádní zkušenost a doufáme, že jsme mohli našimi aktivitami a prostředím školy trochu inspirovat kamarády, jak v programu mohou jít dál. Velice se těšíme na návštěvu ve Štětí, kam jsme pozváni 1. 6. 2022 na Den dětí. Určitě to bude zase jízda! 

Děkujeme všem, kteří se na chodu akce podíleli. Odvedli jste hromadu práce. 

EKOtýmáci dnes předvedli, jak moc dobrá parta jsme.

Více foto zde.


Vermikompostujeme!

Máme žížaly ve třídě

Minulý měsíc jsem své třídě nadšeně vyprávěla o tom, jak jsem si domů koupila vermikompostér a že mi teď můj bioodpad zpracovávají žížaly. 
Mou sedmou třídu to tak nadchlo, že je chtěli ihned do třídy jako dalšího mazlíčka (už máme rybičky). Co budu dělat, až mi žáci odejdou, to fakt nevím. :) 
Zjistili si, co chování kalifornských žížal obnáší, co do takového kompostéru patří, za jak dlouho bude žížalí čaj, za kolik by ho poté mohli prodávat, dokonce oslovili potenciální zákazníky. Slíbila jsem tedy, že pokud vyberou alespoň polovinu z pořizovací ceny, tak jim zbytek s mojí asistentkou doplatíme. Částku vybírali něco málo přes měsíc. Sem tam po koruně, když někde něco vysyslili. 

Slib je slib, a tak se stalo, že jsme začali v sedmé třídě vermikompostovat. 


Týden Země

Již minulý rok jsme Den Země prodloužili na Týden Země a letos tomu není jinak. 

V týdnu od 25. - 29. 4. jsme se rozhodli zaměřit na zvelebení pozemku kolem naší školy. Každá třída v tomto termínu vyrazí minimálně na 2 vyučovací hodiny ven a dá náš školní pozemek opět po zimě do pořádku. Osvědčilo se nám učení venku a máme to moc rádi, proto je také potřeba tato místa udržovat nejen v čistotě, ale také je čas od času poopravit, vyplejt, zkypřit, zamést, ... 

A co si budeme povídat, je toho opravdu hodně. Tak vzhůru do toho! 


Týden Země se taktéž promítne ve výuce. Na vzdělávání se v ekologii není nikdy brzy ani pozdě. Proto je toto ideální čas pro oprášení svých znalostí a přiučení se také něčemu novému. Kampaň obyčejného hrdinství

K Týdnu Země se nám letos krásně hodí týdenní výzva Kampaň obyčejného hrdinství. Účastníme se jí pravidelně od roku 2019. Letos jsme ji pojali každá třída zvlášť a zároveň celá škola dohromady. Jsme zvědaví, kolik toho společně zvládneme pro naši Zemi vykonat.


Jarní úklid

S příchodem jara je potřeba vrhnout se na náš venkovní pozemek a dát ho po zimě zase trochu do pucu. U nás se vůbec nelení. A jak určitě všichni víte, komu se nelení, tomu se zelení. A my chceme, aby se to kolem nás zelenalo až až. :)

Pravidelně na školním pozemku pracuje mnoho z nás - EKO kroužek, školní družina, vaši spolužáci během některých hodin, zaměstnanci školy, dokonce i někteří z vás. Kolem nás vzniká mnoho krásných míst, které již slouží, nebo budou sloužit, k výuce a relaxaci. Samo se však nic neudělá, proto je potřeba čas od času ruka každého z vás.

V obci již proběhlo několik úklidů. Na Den vody jsem společně uklízeli přehradu a vzali jsme to korytem potoka až k Labi. To vám bylo nepořádku. Něco přinesla voda, ale něco bohužel odhazují i někteří z nás.  O víkendu 3. 4. se zase konal pravidelný úklid pod vedením Pavly Hackové Ukliďme si Česko. Pravidelně se ho účastní hlavně dobrovolníci z řad dospěláků, nebo rodiny s dětmi, takže se nám vždy během dopoledne povede uklidit velkou část obce. Společně jsme dali vše do pořádku a hned je na to lepší pohled.

Již nyní máme v plánu jednu větší akci na Den Země. Tak co? Přidáte se?

Všem dobrovolníkům, patří velký DÍK!

Další foto zde.


Slavnostní odhalení 

Rok pracovali žáci deváté třídy na projektu Školy udržitelného života. Cílem tohoto projektu bylo podívat se na místo, kde žijeme, podrobněji. Žáci se měli blíže seznámit s fungováním naší obce a vymyslet projekt, který by byl nějakým způsobem přínosný a následně ho zrealizovat. Vybírali jsme hned z několika možných návrhů, které je v průběhu práce napadaly. Nakonec se po několika schůzkách s vedením obce rozhodli vytvořit informační tabuli, která všem kolemjdoucím zodpoví otázky ohledně souboru budov s kovárnou, kterou obec v minulém roce získala do svého majetku.

Díky tomuto projektu se žáci podívali na svou obec také z jiného úhlu pohledu, než byli doposud zvyklí. Museli mezi sebou komunikovat, naslouchat si, vyjít si vstříc, domluvit se na jednom společném návrhu a celou akci také finančně naplánovat. Následně realizovali schůzky s obcí, na kterých probírali podrobnosti ohledně umístění, textu, velikost, použití materiálu atd. Pan archivář Karlíček jim kontroloval pravdivost nalezených údajů z historie kovárny a pan Novák se postaral o finální tisk.

Celý projekt byl ukončen 25. března, kdy proběhlo na Základní škole v Povrlech slavnostní odhalení této tabule.

Další foto zde.


Hodina Země

Pojďme se společně zapojit do mezinárodní akce, která má za cíl snížit uhlíkovou stopu a udělat něco dobrého pro naší planetu. Vyberte si klimatický závazek na tento rok a jako bonus na jednu hodinu zhasněte světla ve vašem domě/bytě/chatě. Akce probíhá v sobotu 26. 3. 2022 od 20.30 do 21.30. Registraci vyplňte a potvrďte na www.hodinazeme.cz. Děkujeme!

Světový DEN VODY

Světový den vody je tradiční školní a především mezinárodní akce, která se koná 22. 3. 2022. Přijďte nám pomoci od 14.00 do 16.00 a zapojte se do úklidu okolo přehrady a potoka. Akce je dobrovolná, leč prospěšná přírodě i vašemu zdraví. Budeme rádi za každý pár rukou.
Doporučujeme vzít si s sebou holinky a rukavice.


Ekostopa školy

Každý rok si naši Ekotýmáci sednou k ročnímu vyúčtování a zhodnotí, jak se nám daří šetřit vodou a energiemi. Letos naše ekostopa nevypadá moc dobře. Jak je to možné? Srovnáváme s předchozím rokem, kdy jsme byli většinu času doma, a tak nám hodnoty nevychází v zelených číslech. Do příštího roku se budeme snažit spotřebu udržet nebo dokonce i snížit.


Tabule ke kovárně

Hlásíme, že projekt ŠUŽ pokračuje vesele dál.

Dne 9. 2. 2022 proběhla již třetí schůzka starosty obce, zastupitele a radního Povrlů se žáky 9. ročníku, kteří pro nás chystají jednu bombu. O projektu se jednalo i na zasedání rady a chýlí se nám k samotnému závěru. O jarních prázdninách se paní učitelky Strnadová a Müllerová sešly s odborníkem na tisk a vše klape, jak má. Slavnostní odhalení bude koncem března, tak sledujte náš EKOweb.


Biodiverzita podruhé

První pololetí nám neskutečně uteklo a je na čase udělat souhrn druhého čtvrtletí. 

Ekotýmáci provádí průběžně monitoring naší školy a musíme říct, že to docela zvládáme. Osmáci a deváťáci se jen musí zlepšit ve třídění, protože i když máme nové téma a zabýváme se zvířátky a kytičkami, nesmíme zapomínat pořádně třídit. Druhé čtvrtletí bylo nabyto aktivitami - seznamovali jsme se s jinými ekosystémy a ochranou zvířat na mezinárodní úrovni, v rámci přírodopisného praktika jsme poznávali dřeviny v okolí školy a monitorovali ptáky na školních krmítkách a sešli se s vedením obce, kde jsme přislíbili pomoc s výsadbou stromů v obci. Samozřejmě připravujeme další akce. Máte se na co těšit. Fotky přikládáme v galerii.


Biologická olympiáda

Dne 20. 1. 2022 proběhlo školní kolo biologické olympiády. 

No, hádejte.... Hurá! Podařilo se nám postoupit do okresního kola v počtu 4 žákyň. Nebylo to vůbec jednoduché. Letošní praktická část obsahovala poznávačku dřevin podle pupenů a způsoby šíření semen. Držte holkám palce. Okresní kolo proběhne v dubnu. Budeme Vás informovat.


Biodiverzita

Letošním tématem Ekoškoly je BIODIVERZITA. Od začátku roku se snažíme v různých hodinách, mimoškolních aktivitách, dobrovolných akcí i v rámci našeho Ekokroužku podporovat rozmanitost organismů okolo školy a v obci. Monitorujeme výskyt různých druhů organismu od lišejníků až po ptáky, chráníme ohrožené druhy v CHKO a snažíme se pro ně zlepšit životní prostředí. Od začátku roku do vánoc jsme vyráběli lojové koule, krmítka a budky, připravili krmení i pro lesní zvěř, monitorovali výskyt ptactva v okolí školy a další. Je na čase vložit pár fotek z aktivit za první čtvrtletí. A abychom nezapomněli, do našeho Zoo koutku také přibyli dva krásní králíčci, o které se pečlivě staráme.

Setkání EKOškol


Vzhledem ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 se setkání ekoškol přesouvá na jaro 2022. Situace nás mrzí, ale zdraví našich žáků a žáků partnerské školy je na prvním místě.


Setkání EKOškol

Letos se podaří pohostit naši partnerskou Ekoškolu ZŠ T.G.M. Štětí

Na začátku tohoto školního roku se nám po dlouhé covidové odmlce podařilo navázat kontakt s novou partnerskou Ekoškolou ZŠ T.G.M Štětí. Naši vybraní Ekotýmáci se budou v rámci mezinárodního dne Ekoškol celý den věnovat našim přátelům. Připravují pro ně velmi zajímavý program, který navazuje na témata Ekoškoly. Máme se na co těšit. Nedočkavě vyhlížíme 4. 11. 2021 a naše kamarády ze Štětí a okolí.

Plán naší Ekoškoly

Zajímá Vás, co nás v letošním roce čeká? Prohlédněte si náš letošní plán akcí!! Těšíme se na všechny. Plán pro rok 2021/2022 naleznete v sekci dokumenty i zde v příloze. 

Dýňová sezóna je tu! 

Krásný podzim všem Ukliďme Povrly!

I tentokrát jsem se zúčastnili této krásné akce. Cílem bylo uklidit obec od odpadu, který někteří z nás vyhazují, kam nemají. 

Ráno už byla pěkná zima, ale ani to nás neodradilo. Přestože byla účast nízka, naplnili jsme i tak spoustu pytlů odpadu. Odměnou sběračům byly stanoviště, které jim náš ekotým a MŠ Dráček Povrly připravili. Děti si zde mohly vysoutěžit sladkou odměnu a později je navíc ještě čekalo divadlo v Rastaurantu U Dvou ocásků.  

Den se opět krásně vydařil! 
Mockrát děkujeme všem za pomoc. 


Povrlská šlapka

4. 9. 2021  

ZŠ a MŠ Povrly, Spolek Rodiče Povrly, SDH Povrly, MŠ Dráček a obec Povrly pořádají další ročník Povrlské šlapky. 

Přijďte se protáhnout, posedět, poklábosit, opéct buřty a na jednotlivých stanovištích se dozvíte něco málo o aktivitách naší Ekoškoly. Letošní ročník nabízí hned dvě Ekostanoviště. Prezentace startuje v 9.00 u základní školy. 

Těšíme se na Vás.

Vítáme vás v novém školní roce

2021/2022


KRÁSNÉ PRÁZDNINY 


A je to oficiální!

Obhájili jsme titul EKOškola!

Včera jsme v Praze v krásné budově Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí převzali titul a ocení za práci v EKOŠKOLE

Již od roku 2009 naše škola pravidelně obhajuje mezinárodní titul EKOŠKOLA. A letos tomu nebylo jinak! 

Paní auditorka Pavlína Hoppová k nám do školy přijela hned ráno, řádně jsme ji s paní učitelkou Müllerovou uvítaly a ihned se pustily do práce. Nenechte se mýlit, celý audit se vedl v duchu opravdu milého a příjemného povídání. Vůbec jsme si nepřipadaly jako někde u zkoušky. V této době tu bohužel ještě nebyli žáci, takže jsem si společně prošly školu a školní pozemek, ukázaly jsme jí práce a projekty žáků, zeptala se nás na pár otázek, a pak jsme se připojily k videohovoru s žáky. Paní auditorka na ně měla samozřejmě také pár otázek, aby věděla, zda celou práci neodvádí pouze učitelé. Žáci na všechny otázky skvěle odpovídali a samotnou mě překvapilo, jak velký mají přehled. 
Zásluhu na obhájení titulu mají opravdu všichni! Nemůže to dělat jen pár jedinců. Mockrát děkujeme všem žákům, zaměstnancům a příznivcům naší školy. 

Bez vaší pomoci bychom to nezvládly! 

DĚKUJEME!

Markéta Strnadová

  

V současné situaci mohli titul převzít pouze 3 vybraní žáci. Ale nebojte, ohodnoceni budou nakonec všichni. :)   

Teplota v ten den byla opravdu vražedná a hygienická nařízení vlády neúprosná, historická budova však skýtala krásný chládek, takže jsme si udělování ocenění náležitě užili. Patříme mezi 160 mateřských, základních i středních škol, které získali tento titul. Mezinárodně nejvyšší titul za enviromentální výchovu na školách - titul "Zelená cesta ekoškoly". Což je opravdu úžasné, když vezmete v potaz, že v České republice je dohromady téměř 12 tisíc těchto školských zařízení.

Ve své práci určitě nehodláme polevit. Naši planetu Zemi máme pouze jednu! 

EKOškola Povrly / Žijeme udržitelně. Žijeme s láskou k naší planetě Zemi.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky